Yhteystiedot

Lappi-Hunaja / Polar-Honey (Online Shop)
Sahamäentie 25
27230 Lappi
SuomiTIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Pasiina Oy:n (jäljempänä yritys) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 04.05.2018. Viimeisin muutos 17.4.2024.

Tässä selosteessa käsitellään miten yritys käyttää, luovuttaa ja tallentaa henkilötietojasi. Tätä selostetta sovelletaan tilanteissa, joissa asiakas ostaa yrityksen tarjoamia tuotteita, asioi yrityksen kanssa tai on muuten tekemisissä yrityksen kanssa, esimerkiksi vieraillessaan verkkosivuilla tai yrityksen myyntipisteellä. Tietosuojaselostetta sovelletaan myös silloin, kun henkilötietoja käytetään yrityksen verkkokaupan asiakastilin käyttöön liittyen.

Varmistaaksemme henkilötietojen turvallisen käsittelyn, kerromme tässä selosteessa, miten tietojen käsittely toteutuu voimassa olevan henkilötietolain ja GDPR tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä ja yrityksen yhteystiedot

 • Toiminimi: Pasiina Oy
 • Aputoiminimet: Lappi-Hunaja / Arktischer-Honig Finnland / Polar-Honey Finland
 • Osoite: Sahamäentie 25, 27230 Lappi, Suomi
 • Email: lappihunaja@lappi-hunaja.fi, Puh. +358 (0)44 557 2221
 • Y-tunnus: 0839070-1
 • Kaupparekisterinumero: 511.002
 • Toimipaikka: Rauma, Suomi
 • Toimitusjohtaja: Pasi Seikkula

2. Rekisteristä vastaavan yhteystiedot
Pasiina Oy, puh. +358 (0)44 557 2221, lappihunaja@lappi-hunaja.fi

3. Rekisterin nimi
Pasiina Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen kerääminen ja käsittely on välttämätöntä, jotta voit vierailla verkkosivuillamme, ostaa tuotteitamme tai ottaa meihin yhteyttä palvelujemme käyttämiseksi ja tietoa saadaksesi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, yhteydenotto asiakkaaseen ongelmatilanteissa sekä markkinointitarkoitukset sähköpostitse. Lisäksi anonyymiä tietoa, ja rekisteröityneiden asiakkaiden osalta henkilötietoja, käytetään yrityksen verkkosivujen kehittämiseen.

Yrityksen henkilötietojen käsittely voi perustua asiakassuhteeseen, sopimukseen tai suostumukseen. Suostumus voidaan pyytää yksiselitteisesti, kun täytät esimerkiksi arvontalomakkeen myyntipisteellä osallistumalla arvontaan tai nimenomaisesti, kun tilaat esimerkiksi uutiskirjeen verkkosivuiltamme.

Ostotapahtuminen yhteydessä kerättyä tietoa tarvitaan, jotta voit tehdä yrityksen kanssa sopimuksia, yritys voi toimittaa tilauksen ja jotta yritys voi lähettää sinulle tarjouksia ja uutisia sähköpostitse.

Mikäli sinulla on yrityksen verkkokaupassa asiakastili, yritys kerää sinusta henkilötietoja asiakastilin rekisteröinnin yhteydessä. Yritys kerää sinusta tietoja tiliisi liittyen myös sinä aikana, kun olet asiakastilin haltija. Tällaisia tietoja ovat ostohistoria, IP-osoite sekä se miten ja kuinka usein käytät yrityksen verkkokauppaa.

Lisäksi verkkosivujen käyttäjistä voidaan kerätä anonyymisti tietoja ja asiakaspalautetta, joiden avulla kehitetään sivuston toimintaa ja parannetaan sen käyttäjäystävällisyyttä. Sivustolla on käyttökokemuksen parantamista ja markkinointia varten käytössä työkaluja ja/tai liitännäisiä, jotka on tarkemmin eriteltynä tämän sivun lopussa evästeiden yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö
5.1 Yrityksen verkkokaupan asiakkaat ja asiakastilin haltijat

 • Titteli
 • Etunimi ja sukunimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • IP-osoite ja sivulla saapumisen lähde
 • Ostohistoria
 • Avoimet ostoskorit
 • Uutiskirjeen tilauslupa (asiakastilin haltijat)
 • Verkkokaupan sivuston kautta käyty yhteydenpito

5.2 Arvontaan osallistujat ja uutiskirjeen tilaajat

 • Etunimi ja/tai Sukunimi
 • Sähköpostiosoite

5.3 Henkilötietojen säilytys
Henkilötietojasi säilytetään ainoastaan niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Yritys voi säilyttää tietoja pidempään, jos lain vaatimusten täyttäminen edellyttää sitä tai se on tarpeen yrityksen oikeudellisten etujen valvomiseksi, esimerkiksi juridisen prosessin ollessa käynnissä.

Verkkokaupassa (asiakkaat): viiden vuoden ajan
Verkkokaupassa (asiakastilin haltijat): niin kauan kuin sinulla on asiakastili, etkä ole pyytänyt sen poistamista
Sähköpostimarkkinoissa: niin kauan kuin, et ole peruuttanut tilausta
Sähköpostiarkistoissa: seitsemän vuoden ajan
Kirjanpitoaineistossa: niin kauan kuin olemme velvollisia tallentamaan tiedot voimassa olevan kirjanpitolain mukaan

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Yritys voi kerätä henkilötietojasi, kun teet ostoksia yrityksen verkkokaupassa, vierailet verkkosivuilla, tilaat yrityksen uutiskirjeen, vierailet yrityksen myyntipisteellä markkinoilla tai messuilla tai olet muilla tavoin yhteydessä yritykseen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietojasi vastaanottavat:

 • Yritys ja sen työntekijät
 • Maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
 • Kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
 • Tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
 • IT-yritykset, jotka ylläpitävät verkkosivujamme tai sähköistä markkinointia

Emme myy henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle, ellei meillä ole lupaa siihen. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa esimerkiksi arvonnan voittajan nimi.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, jos yrityksen yhteistyökumppani on sijoittunut tällaiseen maahan. Jos henkilötietoja luovutetaan johonkin EU:n tai ETA:n ulkopuoliseen maahan, yritys ryhtyy toimenpiteisiin varmistaakseen, että henkilötiedot säilyvät edelleen suojattuna ja se tekee siltä vaadittavat toimenpiteet voidakseen laillisesti luovuttaa henkilötiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


KÄYTTÖEHDOT

Sivuston käyttöehdot
Olkaa hyvä ja lukekaa seuraavat käyttöehdot huolellisesti ennen tämän Internet-sivuston (jäljempänä sivusto) käyttöä. Avaamalla tämän sivuston sitoudutte noudattamaan seuraavia käyttöehtoja. Mikäli ette hyväksy käyttöehtoja, älkää käyttäkö sivustoa.

Rajattu käyttöoikeus
Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Sivuston sisältämän tiedon käyttö yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Kuvien ja tekstien käyttö julkiseen ja kaupalliseen tiedonvälitykseen on sallittua, sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä ja sivuston omistajalta on pyydetty lupa materiaalin käyttöön. Sivuston sisältämää tietoa ei saa muokata, eikä tietoa tule käyttää niin, että se mitenkään vahingoittaa yrityksen mainetta.

Tekijänoikeus ja tavaramerkit
Ellei toisin mainita, kaikki sivustolla esiintyvät nimet, logot ja tavaramerkit ovat yrityksen (Pasiina Oy) omaisuutta. Yrityksen tavaramerkkejä saa käyttää ainoastaan, jos yritys on erikseen myöntänyt kirjallisen käyttöluvan. Muut sivustolla olevat tuotteiden ja yritysten nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä, joita yritys käyttää niiden omistajien luvalla.
Ellei toisin mainita, kaikki tämän sivuston sisältämä aineisto, kuten teksti, grafiikka, logot, ikonikuviot, kuvat, piirrokset sekä ohjelmistot ovat yrityksen omaisuutta. Kyseinen aineisto nauttii tekijänoikeuslainsäädännön antamaa suojaa. Tämän sivuston sisältämän aineiston luvaton käyttö, muuttaminen tai levitys saattaa loukata tekijänoikeutta, tavaramerkkiin perustuvaa oikeutta taikka muuta laillista suojaoikeutta.

Vastuuvapauslauseke ja oikeus muutoksiin
Sivusto ja niiden sisältö ovat yrityksen tarjoama palvelu sivuston käyttäjille. Sivusto toimitetaan "sellaisena kuin se on". Yritys ei takaa, että sivustoa voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Yritys pidättää itselleen oikeuden tehdä sivustolle muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä siitä erikseen ilmoittamatta.

Lappi-Hunaja ei missään tilanteessa vastaa millekään taholle mistään vahingosta, joka on johtunut tai jonka väitetään johtuneen sivuston sisältämän tiedon käyttämisestä tai siitä, ettei tieto ole ollut käytettävissä, mukaan lukien muun ohessa epäsuorat ja seurannaisvahingot, kuten liikevaihdon, tulon tai voiton menetys, toiminnan keskeytyminen tai tiedon menetys, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu yritykselle. Yritys ei takaa, että tämä sivusto tai palvelin, jossa se sijaitsee, on täysin vapaa viruksista tai muista haittaohjelmista.

Edellä mainitun lisäksi, vaikkakin tämä on pyritty varmistamaan, yritys ei anna minkäänlaista takuuta siitä, että mikään sivuston sisältämä tieto, kuten muun ohessa teksti, kuva tai linkki, on käytettävissä, oikeansisältöinen tai täydellinen.

Sellaisen tilanteen varalta, jossa näissä käyttöehdoissa mainitut vastuuvapaudet eivät ole voimassa todetaan, että yrityksen vastuu on aina enintään vallitsevan lain pakottavien säännösten mukainen.

Hyperlinkit
Sivusto saattaa sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivustoille. Seuraamalla tällaista hyperlinkkiä hyväksytte, että tällaisen hyperlinkin todetaan olevan yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettu palvelu, ja yritys ilmoittaa, ettei se sitoudu mihinkään tällaisesta sivustosta, sen sisällöstä, sisällön oikeellisuudesta tai käytöstä johtuvaan vastuuseen.

Käyttäjän lähettämä tieto tai materiaali
Lähettämällä tietoa tai materiaalia jollekin palvelimistamme esimerkiksi sähköpostitse tai tämän sivuston välityksellä, hyväksytte ja sitoudutte noudattamaan seuraavia ehtoja sekä vahvistatte että:

 1. toimittamanne aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta
 2. ennen aineiston toimittamista olette käyttänyt kohtuullisia varotoimia poistaaksenne aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet
 3. toimittamanne aineisto on teidän omaanne ja teillä on rajoittamaton oikeus toimittaa se yritykselle, ja yrityksellä on oikeus julkaista toimittamanne aineisto maksutta ja/tai sisällyttää aineisto tai sen sisältämä osa omiin tuotteisiinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta ja lähdettä ilmoittamatta
 4. ette esitä lähettämäänne aineistoon perustuvia vaateita yritystä kohtaan ja sitoudutte hyvittämään yritykselle kaikki kustannukset, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämänne aineiston johdosta.


EVÄSTEET

Jotta tämä sivusto toimisi mahdollisimman hyvin, se tallentaa aika ajoin laitteellesi pieniä datatiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies). Tämä on yleinen käytäntö useimmissa verkkosivustoissa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista, muun muassa käyttäjätunnuksesi, valitsemasi kielen, fonttikoon ja erilaiset näyttöasetukset. Osa evästeistä on välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta.

Käytämme evästeitä ja muita vastaavia tallennustekniikoita palveluiden tarjoamiseen ja parantaaksemme käyttökokemusta. Evästeiden avulla myös kolmannet osapuolet voivat tarjota henkilökohtaisempaa mainontaa mm. kohdistaa tähän sivustoon liittyvää mainontaa oikealle kohderyhmälle. Mikäli annat suostumuksesi, käytämme kolmannen osapuolen evästeitä, kuten Googlen työkaluja ja analytiikkaa, saadaksemme tietoa verkko- ja mobiilipalveluidemme käytöstä.

Lappi-Hunaja ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tietojen käsittelystä, evästeistä tai muista seurantatekniikoista. Näissä tapauksissa sovelletaan kolmansien osapuolten omia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja. Suosittelemme tutustumaan kyseisten kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin ja käyttöehtoihin.

Evästeasetukset

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä käytöstä vapaasti. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja. 

Evästeiden käyttöikä vaihtelee. Istuntokohtaiset evästeet häviävät sulkiessasi selaimen, kun taas pysyvät evästeet säilyvät pidemmän aikaa. Säilytämme tietojasi niin kauan, kun se on tarpeen kyseistä tarkoitusta varten, tai kunnes voimme olettaa, että tietoja ei enää tarvita. Esimerkiksi vieraillessasi verkkokaupan eri sivuilla evästeiden pitää muistaa tietosi, jotta ostoskori toimii halutulla tavalla. Palatessasi myöhemmin jatkamaan ostoksiasi, sinun ei tarvitse enää tehdä samoja valintoja.

Evästesuostumus esitetään sinulle automaattisesti, kun tulet sivustolle ensimmäisen kerran. Sivuston käyttö ei ole mahdollista ilman käyttäjän valintaa. Voit hyväksyä evästeiden käytön valitsemalla Hyväksy kaikki evästeet. Halutessasi voit hyväksyä vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömät evästeet valitsemalla Hyväksy vain välttämättömät evästeet. Voit muuttaa evästeasetuksia eri ryhmien mukaan ja lukea lisätietoja valitsemalla Muuta asetuksia. 

Evästeasetuksia voi muuttaa milloin vain valitsemalla sivun vasemmasta alakulmasta ”Evästesuostumus”. Yksityiskohtaiset tiedot käyttämistämme evästeistä löytyvät hyväksynnän yhteydessä.

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet mahdollistavat verkkokauppamme toiminnan ja ilman näitä sivustomme käyttö ei olisi mahdollista. Näillä mahdollistetaan sivuston käyttämisen kannalta välttämättömiä toiminnallisuuksia, kuten kirjautuminen sivuston suojattuihin osiin, ostoskorisi sisällön muistaminen verkkokaupoissa, lomakkeiden täyttö tai tietoturvan parantaminen. Nämä evästeet eivät tallenna henkilökohtaisia tunnistetietoja.

Toiminnalliset evästeet

Tällaisilla evästeillä lisätään ja parannetaan sivustojen toiminnallisuutta, mutta ne eivät ole ehdottoman välttämättömiä sivuston käyttämiseksi. Niiden avulla on mahdollista muistaa sivulla tekemäsi valinnat esimerkiksi kielen ja fonttikoon osalta, selaamiesi tuotteiden osalta tai vaikkapa käyttäjätunnuksesi ja salasanasi sivuston käyttökertojen välillä.

Tilastolliset evästeet

Tällaisilla evästeillä kerätään anonyymisti tietoa siitä, miten sivustoja käytetään esimerkiksi laskemalla uniikkeja liikennelähteitä, sivulatauksia tai mittaamalla sivuston latausaikoja ja seuraamalla miten sivustolla liikutaan. Tilastollisten evästeiden avulla voimme parantaa palvelumme laatua.

Markkinointi evästeet

Tällaisilla evästeillä voidaan esimerkiksi kerätä tietoa kiinnostuksen kohteistasi verkkokäyttäytymisesi perusteella ja näyttää sinulle tämän perusteella kohdennettuja mainoksia. Nämä ovat arvokkaita julkaisijoille ja kolmansien osapuolien mainostajille.Lappi-Hunaja kehittää verkkosivustojaan jatkuvasti ja voi milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja päivittämällä ne. Emme vastaa tämän sivuston käännösvirheistä. Mahdollisissa erimielisyystilanteissa huomioidaan alkuperäiskielen (suomi) voimassa olevat ehdot. Copyright © 2024 Lappi-Hunaja. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ota meihin yhteyttä

valinnainen
OSTOSKORI (0 tuote(tta)) 0 EUR

Summa

0,00 €

Toimitus

Sisältäen verot

0,00 €

Yhteensä

0,00 €group_work Evästesuostumus